TÌM GIA SƯ

Quý bậc phụ huynh vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin: Số điện thoại, Ghi rõ nội dung thông điệp…..gialaigiasu.online sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian sớm nhất! Xin trân trọng cảm ơn!

Học phí tham khảo: (Đơn vị tính: 01 tháng)

– Giáo Viên dạy 1 buổi dạy 2 tiết = 90 phút- Sinh Viên dạy 1 buổi dạy 2 tiếng = 120 phút

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

               BẢNG HỌC PHÍ 2 BUỔI 1 TUẦN VÀ 3 BUỔI 1 TUẦN

KHỐI LỚP2 buổi 1 tuần 3 buổi 1 tuần
Sinh viên Giáo viênSinh viên  Giáo viên
Lớp Lá, 1, 2, 3, 4700 – 8001.400 – 1.5001.200 – 1.4002.200 – 2.400
Lớp 5, 6, 7, 8900 – 1.0001.700 – 1.8001.400 – 1.6002.400 – 2.600
Lớp 9, 10, 11, 121.000 – 1.200 1.800 – 2.0001.600 – 1.8002.500 – 2.800
LTĐH-NGOẠI NGỮ1.000 – 1.2001.800 – 2.000  1.600 – 1.800  2.500 – 2.800

             BẢNG HỌC PHÍ 4 BUỔI 1 TUẦN VÀ 5 BUỔI 1 TUẦN

KHỐI LỚP4 buổi 1 tuần 5 buổi 1 tuần
Sinh viên Giáo viênSinh viên  Giáo viên
Lớp Lá, 1, 2, 3, 4 1.600 – 1.8002.500 – 2.8002.000 – 2.2003.200 – 3.400
Lớp 5, 6, 7, 81.800 – 2.0002.800 – 3.0002.200 – 2.4003.600 – 3.800
Lớp 9, 10, 11, 122.000 – 2.200 3.200 – 3.6002.500 – 2.6003.800 – 4.000
LTĐH-NGOẠI NGỮ2.000 – 2.2003.200 – 3.600 2.500 – 2.600 3800 – 4.000

Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Cấp 1: 100.000 – 120.000/1 tiết(45 phút) = 200.000 – 240.000/1 buổi 
Cấp 2: 120.000 – 150.000/1 tiết(45 phút) = 240.000 – 300.000/1 buổi 
Cấp 3:  LTĐH: 150.000 – 200.000/1 tiết(45 phút) = 300.000 – 400.000/1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

– Đảm bảo gia sư dạy kèm chất lượng, uy tín, hiệu quả.
– Gia Sư dạy kèm có lý lịch bản thân, bằng cấp rõ ràng.
– Nhận dạy thử một tuần để đánh giá chất lượng gia sư.
– Học phí gia sư xin được nhận vào cuối tháng.


Xin cảm ơn!