Làm bài tập ngữ pháp

tienganh68.com xin trân trọng giới thiệu các dạng Bài tập Ngữ pháp đơn giản – dễ làm – nhớ lâu!

Quảng cáo để duy trì hoạt động của Website, các bạn có thể nhấn nút bỏ qua quảng cáo, xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thì Hiện tại Đơn:

Present Simple Tense, an interactive worksheet by kruoynapha
liveworksheets.com

Thì Hiện tại tiếp diễn:

Present Continuous, an interactive worksheet by Raquelgm95
liveworksheets.com

Hiện Tại Hoàn Thành:

Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp diễn:

Quá khứ Đơn:

Simple Past Tense, an interactive worksheet by mariaabilleira
liveworksheets.com

Quá Khú Tiếp diễn vs QK:

Quá khứ Đơn vs Hiện Tại hoàn thành”

Past simple vs past perfect, an interactive worksheet by KyMa
liveworksheets.com

Quá khứ Hoàn thành:

Past perfect, an interactive worksheet by danimar
liveworksheets.com

Quá khứ Đơn vs Quá khứ hoàn thành:

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Ôn tập về Thì Quá khứ:

Past tenses revision, an interactive worksheet by mada_1
liveworksheets.com

Tương lai Đơn:

Future simple. will, an interactive worksheet by nuriass22
liveworksheets.com

Tương lai với “Be going to”:

Will-Be going to, an interactive worksheet by nuaom2310
liveworksheets.com

Tương lai tiếp diễn:

Future continuous II, an interactive worksheet by Londoneye
liveworksheets.com

Tương lai hoàn thành:

Future perfect, an interactive worksheet by Alexa_fuentes
liveworksheets.com

Tương lai tiếp diễn vs Tương lai hoàn thành”

Tương lai hoàn thành tiếp diễn:

Câu điều kiện loại 0-1:

Câu điều kiện loại 1 + 2:

Câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại 3:

I wish and If only:

I wish – If only, an interactive worksheet by orozcojulian
liveworksheets.com

Wish clauses:

Wish clauses, an interactive worksheet by MsSelena046
liveworksheets.com

Unreal uses of past tenses:

Unreal Uses of Past Tenses, an interactive worksheet by Gi2gi
liveworksheets.com

Lời nói trực tiếp vs Gián tiếp:

Reported speech, an interactive worksheet by Gabbygrb
liveworksheets.com

Câu chủ động vs bị động:

Cấu trúc câu so sánh:

Comparision, an interactive worksheet by nhatminh2017
liveworksheets.com

Thường xuyên cập nhật!

CVC board game, an interactive worksheet by kseniyer
liveworksheets.com
Shadow Matching Game, an interactive worksheet by mrsevelin
liveworksheets.com

Thì hiện tại đơn (Test 1)

Thì hiện tại đơn (Test 2)

Thì hiện tại tiếp diễn ( Test)

Thì hiện tại hoàn thành (Test)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Test)

Thì Quá khứ đơn (Test)

Thì Quá khứ Tiếp diễn (Test)

Thì Quá khứ hoàn thành (Test)

Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Test)

Thì Tương lai đơn (Test)

Thì Tương lai tiếp diễn (Test )

Thì Tương lai hoàn thành (Test )

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Test )

Làm thêm bài tập Tiếng Anh lớp 1, 2, 3…12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *