GIÁO ÁN

Giáo án hoàn toàn miễn phí! Nếu thầy cô thấy giáo án của mình ở đây (thì bằng cách nào đó chúng tôi cũng đã trả phí rồi) hãy vui vẻ chia sẻ cho đồng nghiệp nhé! Nếu thầy cô chưa tìm thấy giáo án phù hợp hãy liên hệ với chúng tôi (để chúng tôi tìm giúp)!

Trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã ghé thăm Website!

I. MẦM NON

Đang cập nhật

II. TIỂU HỌC

1. Lớp 1:

2. Lớp 2:

– Trọn bộ Giáo án lớp 2 (Chân Trời sáng tạo)

3. Lớp 3:

4. Lớp 4:

– Giáo án lớp 4

5. Lớp 5:

– Giáo án lớp 5

III. THCS

1. Kế hoạch giáo dục:

Đáp án Tập huấn SGK các môn học

Kế hoạch Giáo dục các môn học lớp 6.

2. Môn Toán:

– KHBD Toán 6 (Chân trời sáng tạo)

-KHBD Toán 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

3. Khoa học tự nhiên:

– KHTN 6 (Kết nối Tri thức)

– KHTN 6 (Chân Trời sáng tạo)

– KHTN 6 (Chân Trời sáng tạo – Bộ 3)

– Vật lý – KHTN 6 (Cánh Diều)

– Vật lý – KHTN 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Vật lý – KHTN 6 (Kết nối Tri thức với cuộc sống)

– Hóa học – KHTN 6 (Cánh Diều)

– Hóa học – KHTN 6 (Cánh Diều) 2

– Hóa học – KHTN 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Hóa học – KHTN 6 (Kết nối Tri thức với cuộc sống)

– Sinh học – KHTN 6 (Cánh Diều)

– Sinh học – KHTN 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Sinh học – KHTN 6 (Kết nối Tri thức với cuộc sống)

– Sinh học 7 theo Công văn 5512

– Sinh học 8 theo Công văn 5512

4. Tin học:

– Tin học 6 (Kết nối Tri thức)

5. Ngữ văn:

– Ngữ văn 6 (Đầy đủ 03 bộ sách)

– Ngữ văn 6 (Cánh Diều)

– Ngữ văn 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Ngữ văn 6 (Kết nối Tri thức)

6. Lịch sử và Địa lý:

– Lịch sử 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Địa lý 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Địa lý 6 (Kết nối Tri thức)

7. Công nghệ:

– Công nghệ 6 (Chân Trời sáng tạo)

– Công nghệ 6 (Kết nối Tri thức)

8. Tiếng Anh:

– Tiếng Anh 6

– Giáo án Tiếng Anh 6

9. GDCD:

– GDCD 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

– GDCD 6 (Chân Trời sáng tạo)

10. Mỹ thuật:

– Mỹ thuật 6 (Cánh Diều)

– Mỹ thuật 6 (Kết nối Tri thức với cuộc sống)

IV. THPT

Đang cập nhật