ĐÁP ÁN Modul, Bồi dưỡng GV online

I. Giáo viên mầm non:

Đang cập nhật

II. Giáo viên Tiểu học:

Modul 4 khoa học Tiểu học

Modul 4 Tiếng Việt

Modul 4 Công nghệ thông tin

III. Giáo viên THCS:

– Modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

– Môn Toán: Modul 4 năm học 2021-2022

– Modul 4 Môn khoa học tự nhiên THCS

– Đáp án Modul 4 – Tất cả các môn học

– Modul 6 Xây dựng văn hóa nhà trường

– Bài tập vận dụng modul 6 Xây dựng văn hóa nhà trường

IV. Giáo viên THPT:

Đang cập nhật

V. Cán bộ quản lý Giáo dục:

– Modul 4 CBQL – Quản trị CSVC, Thiết bị, Công nghệ… (Phần 1)

– Modul 5 CBQL – Quản trị Chất lượng giáo dục (Full)

– Modul 6 Xây dựng văn hóa nhà trường

– Bài tập vận dụng modul 6 Xây dựng văn hóa nhà trường