Sách Tham khảo

Có đầy đủ Sách Để học Tốt các môn học từ lớp 1 đến lớp 12: Tiếng Anh (hệ 10 năm), Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn…

Bản đẹp, đầy đủ…..định dạng word, pdf, ppt (powerpoint)…

Danh sách tài liệu tải về ở phía dưới cùng của trang này. Kho lưu trữ dữ liệu lớn nên không thể đăng tải hết trên Website này, hoặc đường link bị lỗi….., Do vậy, nếu Quý vị không tìm thấy tài liệu đang cần, liên hệ với chúng tôi theo nội dung dưới đây:

1.Môn Tiếng Anh:

https://drive.google.com/file/d/1-suigtp5Fa9sKwVNZl29_w77Wqc50cTM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17HU-MztaFOTN3aLHbCfT1yWRh5fv-jYO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1itFaMHRKLRKssDxZIOMkcpLTOve_gpfc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G2CuuAfQKzJ5o2KY8Fc2iPEl5glrOWSa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G2CuuAfQKzJ5o2KY8Fc2iPEl5glrOWSa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AEPQjzS-fLN5Qv4l2q71yI9Jc0Eu_vaf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IEVN4AzfYJ9z16ieRzo8-qS28phQIKJX/view?usp=sharing

2. Môn Toán:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

3. Môn Vật lý:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

4. Môn Hóa học:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

5. Môn Sinh học:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

6. Môn Ngữ văn:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

7. Môn Lịch sử:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

8. Địa lý:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị

9. Môn Tin học:

Đang cập nhật, nếu cần quý vị liên lệ SĐT, zalo: 0915560002, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị