SÁCH GIÁO KHOA

Chúng tôi bản lẻ sách giáo khoa, sách tham khảo…..từ Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT

Giá bán: Theo giá bìa (Có tem kiểm định)

Nhận ship hàng toàn quốc theo hình thức COD (Mua trước, trả tiền sau, được xem hàng, kiểm tra hàng)

Lợi nhận từ việc bán lẻ SGK dùng để duy trì hoạt động của website và hoạt động dạy học trên kênh Youtobe: gialaigiasu.online >>>>>>> Quý vị có thể nhấn vào đường link sau để tham gia học hoàn toàn miến phí:

https://tinyurl.com/26f584wp

Kính mong quy thầy cô, quý bậc phụ huynh và các em học sinh chia sẻ, mua sách ủng hộ

Để mua sách, đề nghị quý vị cung cấp đầy đủ thông tin: Địa chỉ, Số điện thoại, sách cần mua, số lượng

Bộ sách  Kết nối  
SGK Bộ Lớp 1 (KN) BH/10C/179.000)_T0
STTTên hàngSLGiá bán
1Tiếng Việt 1/1 (KN)130,000
2Tiếng Việt 1/2 (KN)129,000
3Toán 1/1 (KN)117,000
4Toán 1/2 (KN)116,000
5Đạo Đức 1 (KN)112,000
6Tự Nhiên và Xã Hội 1 (KN)121,000
7Âm Nhạc 1 (KN)111,000
8Mĩ Thuật 1 (KN)112,000
9Hoạt Động Trải nghiệm 1 (KN)115,000
10Giáo Dục Thể Chất 1 (KN)116,000
THÀNH TIỀN179.000 VNĐ
 
STTTên hàngSLGiá bán
1VBT Tiếng Việt 1/1 (KN)113,000
2VBT Tiếng Việt 1/2 (KN)113,000
3VBT Toán 1/1 (KN)116,000
4VBT Toán 1/2 (KN)116,000
5VBT Đạo Đức 1 (KN)111,000
6VBT Âm Nhạc 1 (KN)18,000
7VBT Mĩ Thuật 1 (KN)110,000
8Tập Viết 1/1 (KN)19,000
9Tập Viết 1/2 (KN)18,000
10VBT Tự Nhiên và Xã Hội 1 (KN)113,000
11VBT Hoạt Động Trải Nghiệm 1 (KN)19,000
THÀNH TIỀN126.000 VNĐ
Bộ sách  Cánh diều  
STTTên hàngSLGiá bán
1Tự nhiên và xã hội 1 (CD)_ (T0)127,000
2Giáo dục thể chất 1 (CD)_ (T0)117,000
3Tiếng Việt 1/1 (CD)_ (T0)134,000
4Mĩ thuật 1 (CD)_ (T0)113,000
5Toán 1 (CD)_ (T0)134,000
6Âm nhạc 1 (CD)_ (T0)112,000
7Hoạt Động Trải nghiệm 1 (CD)_(T0)116,000
8Tiếng Việt 1/2 (CD)_ (T0)133,000
9Đạo Đức 1 (CD)_(T0)113,000
THÀNH TIỀN199.000 VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1VBT Tiếng Việt 1/1  (CD)112,000
2VBT Tiếng Việt 1/2 (CD)110,000
3VBT Toán 1/1 (CD)112,000
4VBT Toán 1/2 (CD)114,000
5VBT Đạo đức 1/1 (CD)113,000
6VBT Tự nhiên và Xã hội 1 (CD)116,000
7VTH Mĩ thuật 1 (CD)110,000
8Luyện viết 1/1 (CD)19,000
9Luyện viết 1/2(CD)110,000
10VTH Hoạt Động Trải nghiệm 1 (CD)113,000
11VTH  Âm nhạc 1 (CD)110,000
THÀNH TIỀN129.000 VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Tiếng Việt 2/1 (T0)113,000
2Tiếng Việt 2/2 (T0)113,000
3Toán 2 (T0)113,000
4TN và Xã hội 2 (T0)16,000
5Tập viết 2/1 (T0)14,000
6Tập viết 2/2 (T0)14,000
7VBT Tiếng Việt 2/1 (T0)17,800
8VBT Tiếng Việt 2/2 (T0)17,200
9VBT Toán 2/1 (T0)19,000
10VBT Toán 2/2 (T0)19,000
11VBT Tự nhiên XH 2 (T0)14,400
12VBT Đạo đức 2 (T0)15,700
13Tập bài hát 2 (T0)14,700
THÀNH TIỀN100.800VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Tiếng Việt 3/1 (T0)113,000
2Tiếng Việt 3/2 (T0)113,000
3Toán 3 (T0)113,000
4Tự nhiên và XH 3 (T0)111,000
5Tập viết 3/1 (T0)14,000
6Tập viết 3/2 (T0)14,000
7VBT Tiếng Việt 3/1 (T0)18,700
8VBT Tiếng Việt 3/2 (T0)17,800
9VBT Toán 3/1 (T0)110,500
10VBT Toán 3/2 (T0)110,500
11VBT Tự nhiên và XH 3 (T0)19,200
12VBT Đạo đức 3 (T0)15,700
13Tập bài hát 3 (T0)14,700
THÀNH TIỀN115.100VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Thực hành kĩ thuật 4 (T0)16,000
2Vở bài tập Tiếng Việt 4/2 (T0)110,200
3Vở bài tập Địa lí 4 (T0)16,600
4Toán 4 (T0)113,000
5Đạo đức 4 (T0)14,000
6Âm nhạc 4 (T0)14,000
7Vở bài tập Toán 4/2 (T0)111,700
8Vở bài tập Khoa học 4 (T0)18,100
9Vở bài tập Đạo đức 4 (T0)15,400
10Kĩ thuật 4 (T0)15,000
11Tiếng Việt 4/1 (T0)115,000
12Vở bài tập Toán 4/1 (T0)19,900
13Lịch sử và Địa lí 4 (T0)113,000
14Vở bài tập Lịch sử 4 (T0)15,400
15Khoa học 4 (T0)112,000
16Vở bài tập Tiếng Việt 4/1 (T0)112,000
17Tiếng Việt 4/2 (T0)114,000
THÀNH TIỀN155.300VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Vở bài tập Tiếng Việt 5/1 (T0)111,700
2Vở bài tập Tiếng Việt 5/2 (T0)19,600
3Vở bài tập Toán 5/1 (T0)111,100
4Vở bài tập Toán 5/2 (T0)113,200
5Vở bài tập Khoa học 5 (T0)110,800
6Vở bài tập Lịch sử 5 (T0)16,300
7Vở bài tập Đạo đức 5 (T0)14,800
8Thực hành Kĩ thuật 5 (T0)16,000
9Vở bài tập Địa lí 5 (T0)16,000
10Tiếng Việt 5/1 (T0)115,000
11Tiếng Việt 5/2 (T0)114,000
12Toán 5 (T0)113,000
13Khoa học 5 (T0)113,000
14Lịch sử và Địa lí 5 (T0)111,000
15Âm nhạc 5 (T0)15,000
16Đạo đức 5 (T0)14,000
17Kĩ thuật 5 (T0)15,000
THÀNH TIỀN 159.500VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Toán 6/1 (T0)18,000
2Toán 6/2 (T0)16,000
3Vật lí 6 (T0)17,000
4Công nghệ 6 – Kinh tế gia đình (T0)112,000
5Ngữ văn 6/1 (T0)110,000
6Ngữ văn 6/2 (T0)111,000
7Lịch sử 6 (T0)16,000
8Địa lí 6 (T0)17,000
9Giáo dục công dân 6 (T0)14,000
10Âm nhạc và Mĩ thuật 6 (T0)113,000
11Tiếng Anh 6 (T0)116,000
12Sinh học 6 (T0)115,000
THÀNH TIỀN115.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Toán 7/1 (T0)19,000
2Toán 7/2 (T0)15,000
3Vật lí 7 (T0)16,000
4Công nghệ 7 – Nông nghiệp (T0)113,000
5Ngữ văn 7/1 (T0)112,000
6Ngữ văn 7/2 (T0)110,000
7Lịch sử 7 (T0)112,000
8Địa lí 7 (T0)116,000
9Giáo dục công dân 7 (T0)14,000
10Âm nhạc và Mĩ thuật 7 (T0)114,000
11Tiếng Anh 7 (T0)116,000
12Sinh học 7 (T0)117,000
THÀNH TIỀN134.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Toán 8/1 (T0)18,000
2Toán 8/2 (T0)18,000
3Vật lí 8 (T0)18,000
4Hoá học 8 (T0)112,000
5Sinh học 8 (T0)118,000
6Công nghệ 8 – Công nghiệp (T0)117,000
7Ngữ văn 8, tập 1 (T0)110,000
8Ngữ văn 8, tập 2 (T0)110,000
9Lịch sử 8 (T0)112,000
10Địa lí 8 (T0)113,000
11Giáo dục công dân 8 (T0)14,000
12Âm nhạc và Mĩ thuật 8 (T0)115,000
13Tiếng Anh 8 (T0)114,000
THÀNH TIỀN149.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Toán 9/1 (T0)18,000
2Toán 9/2 (T0)18,000
3Vật lí 9 (T0)112,000
4Hoá học 9 (T0)114,000
5Sinh học 9 (T0)117,000
6Ngữ văn 9/1 (T0)114,000
7Ngữ văn 9/2 (T0)112,000
8Lịch sử 9 (T0)114,000
9Địa lí 9 (T0)113,000
10Giáo dục công dân 9 (T0)14,000
11Tiếng Anh 9 (T0)19,000
12Âm nhạc và Mĩ thuật 9 (T0)111,000
THÀNH TIỀN136.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Giáo dục Quốc phòng – An ninh 10 (T0)19,000
2Đại số 10 (T0)110,000
3Hình học 10 (T0)16,000
4Vật lí 10 (T0)117,000
5Hoá học 10 (T0)114,000
6Sinh học 10 (T0)111,000
7Công nghệ 10 – Nông, lâm, ngư nghiệp, tạo lập doanh nghiệp (T0)116,000
8Ngữ văn 10/1 (T0)110,000
9Ngữ văn 10/2 (T0)110,000
10Lịch sử 10 (T0)115,000
11Địa lí 10 (T0)114,000
12Giáo dục công dân 10 (T0)17,000
13Tin học 10 (T0)110,000
14Tiếng Anh 10 (T0)115,000
THÀNH TIỀN164.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Giáo dục Quốc phòng – An ninh 11 (T0)110,000
2Đại số và giải tích 11 (T0)111,000
3Hình học 11 (T0)18,000
4Vật lí 11 (T0)117,000
5Hoá học 11 (T0)118,000
6Sinh học 11 (T0)116,000
7Công nghệ 11 – Công nghiệp (T0)114,000
8Ngữ văn 11/1 (T0)113,000
9Ngữ văn 11/2 (T0)18,000
10Lịch sử 11 (T0)112,000
11Địa lí 11 (T0)110,000
12Giáo dục công dân 11 (T0)17,000
13Tin học 11 (T0)19,000
14Tiếng Anh 11 (T0)116,000
THÀNH TIỀN169.000VNĐ
STTTên hàngSLGiá bán
1Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12 (T0)111,000
2Giải tích 12 (T0)110,000
3Hình học 12 (T0)16,000
4Vật lí 12 (T0)117,000
5Hoá học 12 (T0)117,000
6Sinh học 12 (T0)118,000
7Công nghệ 12 (T0)110,000
8Ngữ văn 12/1 (T0)113,000
9Ngữ văn 12/2 (T0)113,000
10Lịch sử 12 (T0)116,000
11Địa lí 12 (T0)117,000
12Giáo dục công dân 12 (T0)17,000
13Tin học 12 (T0)18,000
14Tiếng Anh 12 (T0)117,000
THÀNH TIỀN180.000VNĐ