Câu ước (Thường đi với wish hoặc If only)

Mục Lục

 • I. Câu ước là gì?
 • II. Các loại câu ước
  • 1. Câu ước trong tương lai
   • – Cấu trúc:
  • 2. Câu ước ở hiện tại
   • – Cấu trúc
  • 3. Câu ước ở quá khứ
   • – Cấu trúc:

I. Câu ước là gì?

– Câu ước dùng để đưa ra lời mong ước điều gì đó sẽ xảy ra hoặc không xảy ra ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Thường đi với wish hoặc If only.

Ex: I wish I would speak English fluently.

Tất tần tật kiến thức về câu ước trong tiếng Anh
Tất tần tật kiến thức về câu ước trong tiếng Anh

II. Các loại câu ước

1. Câu ước trong tương lai

+ Câu ước ở tương lai dùng để diễn đạt những mong ước về một sự việc trong tương lai.

Câu ước trong tương lai
Câu ước trong tương lai

– Cấu trúc:

 • S1 + wish (es) + S2 + would + V
 • If only              + S + would + V

LƯU Ý:

+ S1 và S2 có thể cùng một chủ ngữ hoặc khác nhau.

+ Khi phủ định, chúng ta sẽ thêm “not” sau “would”.

+ Nếu chủ ngữ S1 là số nhiều thì chúng ta dùng “wish”, con nếu là số ít thì chúng ta dùng “wishes”.

I wish I would be in Da Nang this summer vacation. – (Mình ước rằng mình sẽ được đến Đà Nẵng vào kỳ nghỉ hè này.)

She wishes her father wouldn’t smoke any more – (Cô ấy ước rằng bố của cô ấy sẽ không hút thuốc nữa.)

2. Câu ước ở hiện tại

+ Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế. Chúng ta dùng câu ước ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại.

Câu ước ở hiện tại
Câu ước ở hiện tại

– Cấu trúc

 • S1+ wish (es) + S2 + V(quá khứ)
 • If only             + S + V(quá khứ)

LƯU Ý:

+ Động từ ở mệnh đề sau wish luôn được chia ở thì quá khứ đơn.

+ Đối với động từ BE trong câu ước ở hiện tại, chúng ta sẽ dùng WERE với tất cả các chủ ngữ.

I wish I had a big house in the city. – (Tôi ước rằng tôi có một ngôi nhà lớn ở thành phố này.)

If only she were here to help me. – (Giá mà cô ấy ở đây để giúp tôi.)

Xem thêm

→ Tất tần tật về ngữ Pháp Tiếng Anh
→ Làm bài tập về ngữ Pháp Tiếng Anh

3. Câu ước ở quá khứ

Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu ước ở quá khứ để ước điều trái với những gì xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.

Câu ước trong quá khứ
Câu ước trong quá khứ

– Cấu trúc:

 • S1 + wish (es) + S2 + had + P.P
 • If only              + S + had + P.P

She wishes she had told him the truth earlier. – (Cô ấy ước rằng cô ấy đã nói sự thật với anh ấy sớm hơn.)

They wish they hadn’t done that. – (Họ ước rằng họ đã không làm điều đó.)

Việc sử dụng câu ước trong tiếng Anh cũng không quá khó đúng không các bạn! Hãy dành ra mỗi ngày ít nhất 1 tiếng học ngữ pháp tiếng Anh để tăng khả năng giao tiếp cũng như đạt điểm tốt hơn trong các kì thi tiếng Anh của mình các bạn nhé!