Games, Đố vui

I. Games (Nếu có quảng cáo quý vị nhấn vào nút Skip hoặc nút Bỏ qua; hoặc đợi 1 xíu. Giao diện của games phù hợp với Máy vi tính hơn. Một chút QC là để duy trì hoạt động của Website, Xin lỗi vì sự bất tiện này!)

1. Game Làm Toán cho bé:

https://bit.ly/30F8m68

2. Game học từ vựng Tiếng Anh:

https://bit.ly/3vkoAj2

3. Game Spell Word:

https://bit.ly/30BFcEV

4. Game What’s that animal?

https://bit.ly/3vhPJ69

5. Game Nối chữ cái (A,B…Z) thành từ có nghĩa:

https://bit.ly/3qCM7Io

6. Game Words Family:

https://bit.ly/3ts9whJ

II. Đố vui:

Những câu đố tiếng anh thú vị

1.What key does not lock the door?
Trả Lời : A music key

2. Where does June come before May?
Trả Lời : In the dictionary

3. What is the best place to put the cake in?
Trả Lời : In the mouth.

4. Why is the letter A like twelve oclock?
Trả Lời : Because it is in the middle of day

5. What is the difference between a soldier and a young girl?
Trả Lời : One powders the face and the other faces the powder.

6. Which can you keep after giving it to your friend?
Trả Lời : The promise

7. What is it that was tomorrow and will be yesterday?
Trả Lời : Today

8. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?
Trả Lời : letter M (What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?)

9. What is it that larger the more you take from it?
Trả Lời : A hole

10. Which letter of the alphabet goes round Great Britain?
Trả Lời : letter C (the sea)

11. When I eat, I live but when I drink, I die. What am I?
Trả Lời : Fire

12. Why is the letter T like an island?
Trả Lời : Because it is in the middle of water

13. What word becomes shorter by the addition of a syllable?
Trả Lời : The word short become shorter by the addition of a syllable

14. What belongs only to you, and yet is used more by others than by yourself?
Trả Lời : Your name

15. What goes up when the rain comes down?
Trả Lời : An umbrella.

16. What goes up but never comes down?
Trả Lời : Smoke, your age.

17. Which travels at greater speed, heat or cold?
Trả Lời : Heat, because you can catch cold.

18. Which 2 letters of alphabet have eyes?
Trả Lời : A and B, because you say: ABCD (AB see D).

19. Which 4 letter would frighten a thief?
Trả Lời : O, I, C, U (oh, I see you)

20. Which can you keep after giving it to your friend?
Trả Lời : Your word.

Đố vui Tiếng Việt:

1. Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? (Mickey)

2. Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân? (Vịt kô bị wè thì đi bằng 2 chân.)

3. Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên? (Con người)

4. Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ? (Con hổ không ăn cỏ)

5. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? (12 tháng)

6. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì? (Tên nam)

7. Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? (Vào bóng)

8. Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ? (ống hút)

9. Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: ” Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” . (1 chữ C )

10. Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”? (“Mày chết rùi hả?” – “Cho tao hun người iu mày nhé”? )

11. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút , làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác? (Vất cây thước đi, cầm compa lên vẽ.)