1. Mẫu nhãn vở có ghi nội dung:

2. Mẫu nhãn vở không ghi nội dung:

Học miễn phí trên Youtobe: gialaigiasu.online. Nhấn vào đường Link: https://tinyurl.com/26f584wp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *